אודות היחידה

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון היא חלק ממערך היחידות הסביבתיות בישראל, המסייעות לקדם קיימות ברשויות המקומיות ובסביבתן, החל משנת 1988. 
מאז הקמתה, הובילה היחידה קו של חדשנות ,יצירתיות והתפתחות מתמדת במגוון תחומים.

ההתקדמות המואצת בתפיסת הקיימות העירונית בשנים האחרונות הציבה את היחידה בחזית ההישגים, הכוללים בין השאר- קידום השכונה הירוקה הראשונה בישראל, פיתוח טבע עירוני, קידום החינוך הסביבתי במגוון ערוצים, ניהול סביבתי של רשויות מקומיות, ועוד..

בשטחה:
• 6 רשויות מקומיות
• 300,000 תושבים
• 140,000 דונם
• 4 מט"שים
• 10 אזורי תעסוקה

היחידה מאגדת בתוכה אנשי מקצוע מומחים הפועלים יחד בכוחות משולבים לטיפול ולמניעת מפגעים סביבתיים.
הצלחותינו לאורך השנים נובעות מהיכולת המקצועית והאינטגרטיבית של צוות היחידה בהצגת פתרונות למצבים שונים של פיתוח ותפקוד עירוני תוך מיזוג שיקולים חברתיים, כלכליים וסביבתיים יחדיו.

הקו המנחה אותנו הוא סיוע במימוש המטרות והצרכים של בעלי העניין השונים ומתן ייעוץ וליווי מקצועי לפי עקרונות של פיתוח בר קיימא.
היחידה מהווה חוליה חשובה בשרשרת המינהל הציבורי ברשויות המקומיות , אשר יחד עם גופים עירוניים , מוסדות וארגונים בקהילה מקדמים את השמירה על איכות הסביבה.

בהנחייתו ועידודו של פורום ראשי הרשויות קידמנו נושאים חדשניים בתחום המוניציפלי המהווים מודל ארצי לחיקוי, כגון :בניה ירוקה, תקן לניהול מערכת סביבתית עירונית ISO 14001 ,מעורבות תושבים בקביעת מדדים לאיכות סביבה עירונית, מערכת חינוך ירוקה, אכיפת חוק השלכת פסולת בניין בשטחים הפתוחים ועוד נושאים רבים המפורטים בכרטיס ביקור זה.

פרטים כלליים

פרטי התקשרות