מנהלת יחידת תעשיות, רישוי עסקים ושפכים

פרטים כלליים