מנהל היחידה למניעת רעש, זיהום אויר וקרינה

פרטים כלליים