אקולוגיה ושטחים פתוחים

 

  • ייעוץ וליווי אקולוגי לתכניות עירוניות
  • שימור ושיקום אתרי טבע בעיר
  • שמירת ערכי טבע ובתי גידול בשטחים הפתוחים: ברכות חורף, נחלים, רכס הכורכר
  • ליווי סקרי טבע בכלל הרשויות ובניית תכניות ממשק לכל אתר טבע והנחיות תכנוניות
  • העשרת המגוון הביולוגי והשבת מינים מקומיים
  • קידום גינון בר קיימא
  • ניהול פורום מקצועי אזורי בתחום מניעת יתושים ומזיקים
  • קידום ממשקים תומכי סביבה בטיפול ב"מזיקים"
  •  ליווי הרשויות בטיפול במינים פולשים בשטחים הפתוחים ובעיר
  • הקמת מערכת ניהול סביבתית לשטחים החקלאיים

 

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אל :

 

הדס מרשל, אקולוגיה ושטחים פתוחים marshallhadas@gmail.com