ניהול פסולת

תחומי פעילות:

 

  • קידום החתימה על חוקי הפסולת השונים
  • קידום פתרונות יעלים וסביבתיים לפסולת- שימוש חוזר ומחזור
  • קידום תהליכים אזוריים והתייעלות על ידי שיתופי פעולה
  • קידום פתרונות חדשניים

 

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אל:

 

אורן תבור, מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון,  orenta@raanana.muni.il

 

 

קישורים רלוונטיים:

לנתוני הפסולת בישראל- המשרד להגנת הסביבה

בנושאי פ סולת בישראל- המשרד להגנת הסביבה