רעש, איכות אויר וקרינה

תחומי הפעילות: 

 

  • מדידות רעש וטיפול במטרדי רעש במסגרת התקנות
  •  חוות דעת לרישוי עסקים ורישוי בנייה
  • ביצוע מדידות קרינה סלולרית ורשת החשמל
  • ניהול מערך כוננות לטיפול באירועי סביבה
  • יעוץ בנושא איכות אוויר, הפעלה שוטפת של תחנת ניטור איכות אוויר מתחבורה
  • ליווי רשויות מקומיות בנושא מניעת מפגעי אסבסט

 

לחצו כאן לצפייה בנתוני זמן אמת מתחנת הניטור ברעננה

 

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אל:

 

סרגיי קושניר, מנהל היחידה למניעת רעש, קרינה וזיהום אויר, sergeyi@raanana.muni.il

 

קישורים רלוונטיים

 

מידע על מקורות רעש– המשרד להגנת הסביבה