תכנון וניהול סביבתי

תחומי פעילות:

 

תכנון סביבה:

  • בדיקת תכניות והיתרי בנייה וכתיבת חוות דעת סביבתיות
  • ייעוץ סביבתי לתכניות שהרשויות המקומיות יוזמות
  • מ"מ נציג השר להגנת הסביבה בוועדות לתכנון ובנייה

 

בנייה ירוקה:

  • ייעוץ לרשויות המקומיות בהטמעת דרישות בנייה ירוקה
  • התעדת מבני מגורים צמודי קרקע  בתהליך בנייה ירוקה
  • קידום בנייה ירוקה ברשויות – מבני ציבור, תכנון שכונות ירוקות

 

ניהול סביבה:

  • הטמעת תהליכי ניהול סביבתי ברשויות מקומיות (כגון ISO 14000)
  • פסולת בנייה
  • ליווי מקצועי של הרשויות בנושא זיהומי קרקע – איתור שטחים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע והטמעת דרישות תכנוניות בהיתרי הבנייה ובתכניות

 

 

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אל:

 

אורן תבור, מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, orenta@raanana.muni.il

 

קישורים רלוונטיים:

 

התקן הישראלי לבנייה ירוקה 5281

אוגדן בנייה ירוקה ליחידות דיור  צמודות קרקע