רישוי עסקים וטיפול בשפכים

תחומי פעילות

 

  • ייעוץ וסיוע בתפעול טכנולוגיות לטיהור שפכים לרשויות המקומיות – השתתפות בוועדות ובמכרזים
  • ייעוץ וסיוע למחלקות רישוי עסקים ברשויות
  • מתן אישור לעמידה בתנאים סביבתיים לעסקים על פי חוק רישוי עסקים (מתוקף הסמכת המשרד להגנת הסביבה)

 

 

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אל:

 

ויקטוריה שור, מנהלת יחידת רישוי עסקים וטיפול בשפכים  victorias@raanana.muni.il

 

 

קישורים רלוונטיים

 

למידע על הרפורמה ברישוי עסקים- המשרד להגנת הסביבה

 

למידע על שפכים עירוניים- המשרד להגנת הסביבה

 

מידע על שדרוג המט"ש בדרום השרון